Termeni și condiții

Politica de confidențialitate

Politica de utilizare cookies

Politica de utilizare cookie-uri și tehnologii similare

1. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Acest site prelucrează datele personale colectate în temeiul încheierii și executării contractelor cu clienții, în vederea realizării intereselor legitime și în alte situații în temeiul consimțământului clienților. Scopurile colectării datelor sunt: informarea utilizatorilor/clienților (cumpărătorilor) privind situația contului lor de pe www.telefonultau.eu, informarea utilizatorilor privind evoluția și starea comenzilor, evaluarea produselor și serviciilor oferite, activități comerciale, administrative, de analiză și dezvoltare, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentului consumatorilor.

Ne rezervam dreptul de a actualiza și modifica periodic politica de confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucram datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificata a politicii de confidențialitate, motiv pentru care vă rugam să verificați periodic conținutul acestei pagini.

Datele cu caracter personal vor fi colectate și prelucrate de către site-ul nostru numai în măsura permisă prin Regulamentul General (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR)

Termeni în înțelesul Regulamentului General (UE) 2016/679:

„date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

„prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

„restricționarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

„operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

„persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

„parte terță” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;

„consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

 

Potrivit Regulamentului General (UE), art. 15 – 22 din RGDP beneficiezi de următoarele: 

 • dreptul de acces;  poți obține de la noi confirmarea că prelucrăm datele tale personale, precum și informații privind specificul prelucrării.
 • dreptul la rectificarea datelor; poți să ne soliciți să modificăm datele tale personale incorecte ori, după caz, completarea datelor care sunt incomplete.
 • dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);  poți solicita ștergerea datelor personale atunci când:
 1. acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le prelucram;
 2. ți-ai retras consimțământul pentru prelucrarea datelor și noi nu le mai putem prelucra pe alte temeiuri legale;
 3. datele sunt prelucrate contrar legii;
 4. datele trebuie sterse conform legislației relevante.
 • dreptul la restricționarea prelucrării; în anumite condiții (dacă persoana vizată contestă exactitatea datelor, dacă prelucrarea este ilegală, dacă datele sunt solicitate pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau dacă te opui prelucrării datelor) poți solicita restricționarea prelucrării datelor tale personale.
 • dreptul la portabilitatea datelor; în măsura în care prelucrăm datele prin mijloace automate, poți să ne solicitați, în condițiile legii, să furnizăm datele tale într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automat. Dacă ne soliciți acest lucru, putem să transmitem datele tale unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.
 • dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri; te poți opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al societății, din motive care țin de situația ta specifică.
 • dreptul la retragerea consimțământului în cazul prelucrării în scop de informare sau promovare; poți să îți retragi oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor pe baza de consimțământ.
 • dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal; ai dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care consideri că ți-au fost încălcate drepturile.
 • dreptul la o cale de atac judiciară; dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei decizii obligatorii din punct de vedere juridic a unei autorități de supraveghere.
 • dreptul de a fi notificat de către operator cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

2. Ce sunt cookie-urile?

Cookie-ul este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către terminalul utilizatorului către web servere.

 

3. La ce sunt folosite cookie-urile?

Aceste fișiere fac posibilă în principal recunoașterea terminalului utilizatorului și prezentarea conținutului într-un mod relevant, adaptat preferințelor utilizatorului.
Cookie-urile asigură utilizatorilor o experiență plăcută de navigare și susțin eforturile www.telefonultau.eu pentru a oferi servicii mai adaptate utilizatorilor, ex: preferințele în materie de confidențialitate online, coșul de cumpărături. De asemenea, sunt utilizate în pregătirea unor statistici anonime agregate care ne ajută să înțelegem cum un utilizator beneficiază de paginile noastre de internet, permițându-ne îmbunătățirea structurii și conținutului lor, fără a permite identificarea personală a utilizatorului.

 

4. Care este durata de viață a cookie-urilor?

Cookie-urile sunt administrate de web servere. Durata de viață a unui cookie poate varia, întrucât depinde de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (așa numitele „cookie-uri de sesiune”) și nu mai sunt reținute din momentul în care utilizatorul părăsește pagina de internet. Unele cookie-uri sunt reținute și refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe respectiva pagină de internet (adică „cookie-uri permanente”). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi șterse de utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului.

Mai jos poate fi consultată lista cu toate cookie-urile utilizate:

CookieLawInfoConsent

Cookie-ul este utilizat pentru stocarea stării de consimțământ a utilizatorului pentru domeniul curent.

CategorieFunctional

Tip: Permanent

Valabilitate: 1 an

cookielawinfo-checkbox-necessary

Cookie-ul este utilizat pentru stocarea stării de consimțământ a utilizatorului pentru domeniul curent.

CategorieFunctional

Tip: Permanent

Valabilitate: 1 an

cookielawinfo-checkbox-non-necessary

Cookie-ul este utilizat pentru stocarea stării de consimțământ a utilizatorului pentru domeniul curent.

CategorieFunctional

Tip: Permanent

Valabilitate: 1 an

rc::a

Cookie-ul este utilizat pentru a distinge între oameni și roboți. Acest lucru este benefic pentru site-ul web, pentru a face rapoarte valabile privind utilizarea site-ului lor web.

CategorieFunctional

Tip: Sesiune

Valabilitate: 1 sesiune

rc::c

Cookie-ul este utilizat pentru a distinge între oameni și roboți.

CategorieFunctional

Tip: Sesiune

Valabilitate: 1 sesiune

redux_blast

Cookie-ul este utilizat în context cu aspectul site-ului web. Cookie-ul ne permite să implementăm sau să schimbăm conținutul site-ului web în timp real.

CategorieFunctional

Tip: Permanent

Valabilitate: 2 zile

wc_cart_hash_#

Cookie-ul este utilizat pentru a reține informații despre coșul de cumpărături. Cu alte cuvinte, a memorat ceea ce este adăugat în coș sau când se modifică datele despre coș.

CategorieFunctional

Tip: Permanent

Valabilitate: 30 zile

wc_fragments_#

Cookie-ul conține un cod unic pentru fiecare client. Cookie-ul este utilizat pentru indentificarea datelor despre coșul de cumpărături în baza de date pentru fiecare client.

CategorieFunctional

Tip: Sesiune

Valabilitate: 1 sesiune

yith_wcwl_session_

Cookie-ul este utilizat pentru sesiune de accesare a site-ului web.

CategorieFunctional

Tip: Permanent

Valabilitate: 29 zile

wpfront-notification-bar-landingpage 

Cookie-ul este utilizat pentru a determina dacă vizitatorii au decis să afișeze sau să ascundă orice bare de notificare curente de pe site.

CategorieFunctional

Tip: Sesiune

Valabilitate: 1 sesiune

energyplus-session

Cookie-ul este utilizat pentru modulul de reținerea sesiunii utilizatorului curent de către modului site-ului web.

CategorieFunctional

Tip: Permanent

Valabilitate: 1 zi

energyplus-u

Cookie-ul este utilizat pentru acțiunile utilizatorului.

CategorieFunctional

Tip: Permanent

Valabilitate: 1 an

saturday-shippingsaturday-shipping

Cookie-ul este utilizat pentru reținerea detaliilor de livrare.

CategorieFunctional

Tip: Sesiune

Valabilitate: 1 sesiune

shop-view-switcher

Cookie-ul este utilizat pentru funcționalitatea magazinului online și reținerea modului de afișare în lista de produse.

CategorieFunctional

Tip: Sesiune

Valabilitate: 1 sesiune

electro_wc_recently_viewed

Cookie-ul este utilizat pentru afișarea produselor recent vizualizate de către utilizatorii site-ului web.

CategorieFunctional

Tip: Sesiune

Valabilitate: 1 sesiune

_ga

Cookie-ul este utilizat pentru a stoca informații despre modul în care vizitatorii folosesc site-ul web și ajută la crearea unui raport de analiză a stării site-ului web. Datele colectate, inclusiv numărul de vizitatori, sursa de unde provin și paginile care au fost vizitate într-o formă anonimă.

CategorieAnaliză

Tip: Permanent

Valabilitate: 1 zi

_gid

Cookie-ul este utilizat pentru a stoca informații despre modul în care vizitatorii folosesc site-ul web și ajută la crearea unui raport de analiză a stării site-ului web. Datele colectate, inclusiv numărul de vizitatori, sursa de unde provin și paginile care au fost vizitate într-o formă anonimă.

Categorie: Analiză

Tip: Permanent

Valabilitate: 1 zi

_gat

Cookie-ul este utilizat de Google Analytics pentru a reduce rata de solicitare.

CategorieAnaliză

Tip: Analiză

Valabilitate: 1 zi

tk_ai

Cookie-ul este utilizat pentru înregistrarea date despre comportamentul vizitatorilor. Acesta este utilizat intern pentru optimizarea site-ului web.

CategorieAnaliză

Tip: Sesiune

Valabilitate: 1 sesiune

_gat_gtag_UA_140615629_2

Cookie-ul este utilizat pentru a distinge utilizatorii, într-o formă anonimă.

CategorieAnaliză

Tip: Permanent

Valabilitate: 1 minut

6. Conțin cookie-urile sau tehnologiile similare date personale?

Cookie-urile sau tehnologiile similare în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în multe cazuri, nici nu identifică personal utilizatorii de internet. Există însă situații când datele personale pot fi colectate prin utilizarea cookie-urilor pentru a facilita anumite funcționalități pentru utilizator sau pentru a oferi utilizatorului o experiență mai adaptată preferințelor sale. Astfel de date sunt criptate într-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.
Ce sunt tehnologiile similare?
Există alte tehnologii care pot fi utilizate în aceleași scopuri precum cookie-urile.

7. Particularizarea setărilor browserului în ceea ce privește cookie-urile

În cazul în care utilizarea cookie-urilor nu este deranjantă, iar computerul sau echipamentul tehnic utilizat pentru navigarea în Site este folosit doar de către dumneavoastră, pot fi setate termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare.

În cazul în care computerul sau echipamentul tehnic utilizat pentru navigarea pe Pagina de Internet este folosit de mai multe persoane, poate fi luată în considerare setarea pentru ștergerea datelor individuale de navigare de fiecare dată când browserul este închis.

 

8. Cum pot fi oprite cookie-urile?

Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face Pagina de Internet dificil de vizitat, atrăgând după sine limitări ale posibilităților de utilizare ale acesteia.

Utilizatorii își pot configura browserul să respingă fișierele cookie sau să fie acceptate cookie-uri de la o pagină de internet anume.

Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări pot fi accesate, ca regulă, în secțiunea „opțiuni” sau în meniul de „preferințe” al browserului tău.

De asemenea, utilizatorii au posibilitatea să dezactiveze fișierele cookie (cu excepția celor strict necesare pentru funcționarea Paginii de Internet) prin intermediul serviciului OneTrust astfel:

 1. prin accesarea opțiunii „Configurare cookies” inclusă în bannerul prin care este semnalată utilizarea fișierelor cookie, afișat la prima accesare a Paginii de Internet;
 2. prin accesarea opțiunii „Configurare cookies” disponibilă în josul Paginii de Internet.

Totuși, refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi publicitate online – ci doar ca aceasta nu va fi adaptată preferințelor și interesele dumneavoastră, evidențiate prin comportamentul de navigare.

Din perspectiva înțelegerii acestor setări, următoarele linkuri pot fi folositoare:

9. Furnizorii de servicii, colaboratori și contractori:

 • Furnizorii de servicii de curierat rapid autorizați de noi să livreze produsele cumpărate de tine (FAN Curier, Cargus, DPD);
 • Furnizorii de servicii de mentenanță, administrare web și asistență;
 • Furnizorii aplicației de gestiune a produselor care ne ajută să printăm și să livrăm facturile produselor livrate în localităţi situate în România;
 • Furnizorii de servicii de găzduire;
 • Furnizorii serviciilor de telefonie mobilă care ne ajută să ținem legătura cu tine, situat în România;
 • Furnizorii de servicii de sms pentru informații despre statusul comenzii tale (ASTINVEST);
 • Furnizorii de servicii financiare și plăți online care sunt autorizați de noi să intermedieze plățile în sistem 3D Secure (PayU).