Termeni și condiții

Politica de confidențialitate

Politica de utilizare cookies

Politica de confidențialitate

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Acest site prelucrează datele personale colectate în temeiul încheierii și executării contractelor cu clienții, în vederea realizării intereselor legitime și în alte situații în temeiul consimțământului clienților. Scopurile colectării datelor sunt: informarea utilizatorilor/clienților (cumpărătorilor) privind situația contului lor de pe www.telefonultau.eu, informarea utilizatorilor privind evoluția și starea comenzilor, evaluarea produselor și serviciilor oferite, activități comerciale, administrative, de analiză și dezvoltare, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentului consumatorilor.

Datele tale personale vor fi folosite de noi numai în scopul declarat al acestui site. Informaţiile din formularul de comandă vor fi folosite pentru a vă trimite confirmarea şi procesarea comenzilor (accesare comandă, confirmare, facturare, livrare), eventualele promoţii şi buletine informative periodice dacă aţi fost de acord cu înscrierea la newsletter. Vânzătorul se obligă să nu facă publice şi să nu vândă bazele de date conţinând informaţii referitoare la datele dumneavoastră personale, excepţie fac solicitările organelor de control abilitate.

Ne-ai acordat încredere, navigând și făcând cumpărături în magazinul nostru online și îți mulțumim pentru asta. www.telefonultau.eu te asigură că va prelucra datele tale în mod onest, transparent și informat, conform schimbărilor și modificărilor aduse de Regulamentul (EU) general privind protecția datelor persoanelor fizice nr. 2016/679 („GDPR”).

Acesta este motivul pentru care am decis să te informăm prin această Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal („Politica de confidențialitate” sau „Politica de prelucrare a datelor personale”) referitor la:

 1. Cine suntem?
 2. Ce sunt datele personale?
 3. Drepturile tale
 4. Ce date prelucrăm despre tine?
 5. În ce mod colectăm și prelucrăm datele tale?
 6. Cat timp păstrăm datele tale?
 7. Cu cine împărtășim datele tale?
 8. Măsuri de securitate pentru protecţia datelor cu caracter personal

Ne rezervam dreptul de a actualiza și modifica periodic politica de confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucram datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificata a politicii de confidențialitate, motiv pentru care vă rugam să verificați periodic conținutul acestei pagin

1. Cine suntem?

PARTENER GSM ONLINE S.R.L., persoană juridică de naționalitate română, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J29/3018/2022, având cod unic de înregistrare fiscală RO47039325 („telefonultau” sau „operator” sau „noi”), este operatorul datelor tale și entitatea care îți furnizează, prin intermediul magazinului online, produse din categoriile tehnologie, electronice și electrocasnice.

Ne puteți contacta oricând la:

Adresă: Strada Arcasi, Nr.2, Corpul C2, Camera 9 (nu se pot ridica comenzile online, pentru detalii te rugăm să consulți pagina de contact)

Nr. telefon: 0726 030 282

E-mail: contact@telefonultau.eu

Pentru orice întrebări sau nelămuriri legate de prezenta Politică, de modul în care telefonultau.eu prelucrează datele tale sau drepturile tale, ne poți contacta la adresa de e-mail dedicată infodatepersonale@telefonultau.eu.

2. Ce sunt datele personale?

Datele personale înseamnă orice date sau informații care ne ajută să vă putem identifica direct (de exemplu numele, prenumele tău) sau indirect (de exemplu, în funcție de profilul pe care îl creăm pentru a-ți transmite oferte personalizate). Anumite informații sunt mai puțin evidente (cum ar fi preferințele și obiceiurile tale la cumpărături, IP-ul computerului tău), dar asociate cu persoana ta, ne ajută să te putem identifica și se circumscriu astfel noțiunii de ”date personale”.

Datele cu caracter personal vor fi colectate și prelucrate de către site-ul nostru numai în măsura permisă prin Regulamentul General (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR)

Termeni în înțelesul Regulamentului General (UE) 2016/679:

„date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

„prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

„restricționarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

„operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

„persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

„parte terță” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;

„consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

3. Drepturile tale

Potrivit Regulamentului General (UE), art. 15 – 22 din RGDP beneficiezi de următoarele:

 • dreptul de acces;  poți obține de la noi confirmarea că prelucrăm datele tale personale, precum și informații privind specificul prelucrării.
 • dreptul la rectificarea datelor; poți să ne soliciți să modificăm datele tale personale incorecte ori, după caz, completarea datelor care sunt incomplete.
 • dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);  poți solicita ștergerea datelor personale atunci când:
 1. acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le prelucram;
 2. ți-ai retras consimțământul pentru prelucrarea datelor și noi nu le mai putem prelucra pe alte temeiuri legale;
 3. datele sunt prelucrate contrar legii;
 4. datele trebuie sterse conform legislației relevante.
 • dreptul la restricționarea prelucrării; în anumite condiții (dacă persoana vizată contestă exactitatea datelor, dacă prelucrarea este ilegală, dacă datele sunt solicitate pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau dacă te opui prelucrării datelor) poți solicita restricționarea prelucrării datelor tale personale.
 • dreptul la portabilitatea datelor; în măsura în care prelucrăm datele prin mijloace automate, poți să ne solicitați, în condițiile legii, să furnizăm datele tale într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automat. Dacă ne soliciți acest lucru, putem să transmitem datele tale unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.
 • dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri; te poți opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al societății, din motive care țin de situația ta specifică.
 • dreptul la retragerea consimțământului în cazul prelucrării în scop de informare sau promovare; poți să îți retragi oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor pe baza de consimțământ.
 • dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal; ai dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care consideri că ți-au fost încălcate drepturile.
 • dreptul la o cale de atac judiciară; dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei decizii obligatorii din punct de vedere juridic a unei autorități de supraveghere.
 • dreptul de a fi notificat de către operator cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

4. Ce date prelucrăm despre tine?

Politica “PARTENER GSM ONLINE S.R.L.” este de a colecta și prelucra doar datele care ne sunt necesare ca să îți oferim cea mai plăcută experiență atunci când navighezi/ faci cumpărături pe site-ul web al magazinului online. În general, prelucrăm următoarele tipuri de date despre tine:

4.1. Date necesare facturării

Date necesare facturării/ livrării comenzilor, furnizate în mod voluntar, respectiv nume, prenume, adresă de facturare/ livrare, telefon. Aceste date sunt partajate cu companiile de curierat: ex FAN Courier, etc. 

4.2. Accesarea contului

Adresa de e-mail necesară clienţilor pentru accesarea propriului cont creat pe site-ul www.telefonultau.eu şi pentru modificarea datelor de facturare/livrare. 

4.3. În scopuri de marketing

Adresa de e-mail, nume şi prenume, în scopuri de marketing, respectiv pentru transmiterea prin e-mail a ofertelor şi a buletinelor de informare pentru vizitatorii care optează pentru înscrierea la newsletter. Aceste date sunt partajate cu site-uri terţe care sunt în concordanţă cu Directiva 95/46/EC, dar şi cu agenţia de marketing care gestionează campaniile pentru site-ul www.telefonultau.eu. 

4.4. Confirmare comanda, formular de garanție sau retur

Toate datele cu caracter personal din e-mail-ul de confirmare comandă/ formular garanţie/ formular retur (respectiv adresă e-mail, nume, prenume, adresă facturare/ livrare) se păstrează în scopul comunicării cu clientul pentru rezolvarea anumitor situaţii ce ţin de retur, garanţie ş.a.m.d 

4.5. Plata online

În cazul în care clientul optează pentru plata online a contravalorii comenzii/contractului, acest lucru se realizează prin soluţia integrată, ex: Gecad Epayment SRL (PayU) Sunt acceptate toate tipurile de carduri emise de bănci româneşti şi străine sub siglele Visa şi MasterCard cu condiţia ca băncile emitente să le fi activat pentru plata online.

4.5. Plata in rate prin credit prin TBI Bank

Daca ai găsit produsul mult dorit și nu vrei să pierzi niciun moment pentru a-l achiziționa, apelează la finantarea în rate 100% online oferită de TBI ASSET MANAGEMENT AND SERVICING S.A. (TBI Bank).

5. În ce mod colectăm și prelucrăm datele tale?

5.1. Crearea contului tău de client

Îți putem crea un cont de client pe www.telefonultau.eu doar dacă ne oferi obligatoriu următoarele date personale, fie în procesul de solicitare de către tine a deschiderii unui cont de client nou, fie ca urmare a plasării unei comenzi, pentru prima dată, în magazinul nostru online (iar noi, cu această ocazie, îți activăm un cont de client pentru a putea onora comanda ta): nume, prenumee-mail, și număr de telefon.

5.2. Efectuarea cumpărăturilor online

Pentru a-ți putea onora comenzile, a livra produsele la adresa indicată/ preda produsele în punctele de ridicare, a ne executa obligațiile de garanție asociate produselor, sau, după caz, a face un retur de produse.

Poți efectua cumpărături doar dacă ai activat un cont de client, plasezi produsele dorite în coșul de cumpărături iar ulterior lansezi o comandă. De fiecare dată când palsezi o comandă vom colecta și prelucra următoarele date: 

 • nume și prenume; 
 • adresă de livrare;
 • număr de telefon. 

Când confirmăm comanda ta, sau te anunțăm că produsele au ajuns în punctele de preluare vom prelucra: 

 • numărul de telefon și după caz adresa de e-mail pentru a te informa cu privire la situația comenzii/livrării tale.

5.3. Plata cumpărăturilor/ restituirea plății în caz de retur de produs/ anulare comandă

Pentru a asigura suportul necesar procesării de către partenerii noștri autorizați să intermedieze plata produselor comandate de tine.

Detaliile cardului pe care îl folosești pentru plata 3D Secure a cumpărăturilor din magazinul nostru online nu vor fi accesibile si nici nu vor fi stocate de către telefonultau.eu, ci doar de către entitatea de autorizare a tranzacției sau de o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate vei fi informat, anterior introducerii efective a detaliilor cardului pe care îl folosești pentru plata online. (3D Secure înseamnă o măsură de siguranță care presupune redirecționarea clientului în momentul efectuării plății pe o pagina securizată unde înregistrarea fiecărui deținător de card se face prin atribuirea unui cod de autorizare pentru fiecare tranzacție online. Cardurile acceptate la plată sunt cele emise sub siglele VISA (Classic si Electron) si MASTERCARD, inclusiv Maestro, daca au cod CVV/CV2).

telefonultau.eu prelucrează doar următoarele date pe care le trimite către partenerul de autorizare a plăților/ tranzacțiilor online: 

 • nume, prenume; 
 • ID comandă; 
 • data inițierii tranzacției, data finalizării; 
 • ID tranzacției;
 • situație plată (plată efectuată/ neefectuată);
 • suma tranzacționată (după caz). 

În cazul unor retururi/ anulării comenzii colectăm și prelucrăm:  IBAN-ul și banca la care ai deschis contul bancar, pentru a-ți restitui banii plăți pentru produsele returnate/ comenzile anulate.

5.4. Livrarea produselor către tine

Îndeplinirea obligațiilor noastre legate de gestionarea și livrarea  produselor către client în condițiile și timpii agreați.

Îți livrăm produsele la adresa indicată, prin curierii noștri, cu care partajăm strict datele necesare livrării produselor: 

 • nume, prenume; 
 • adresa de livrare; 
 • numar de telefon; 
 • valoarea sumei plătibilă cu ramburs (după caz). 

Dacă ridici produsul din punctele noastre de colectare, pentru a te identifica îți vom confrunta datele din actul de identitate cu cele din comandă (fără să reținem o copie a actului de identitate), respectiv: 

– nume, prenume; data nașterii.

5.5. Asistență și suport tehnic

Îndeplinirea responsabilităților/ activităților noastre în perioada de executare a contractului.

Pentru ați putea asigura suportul cu privire la contul tău de client/ comenzile pe care le lansezi în magazinul nostru online, te vom identifica prin confirmarea: 

 • numelui și prenumelui; 
 • adresei de e-mail și numărului tău de telefon; 
 • ID-ul comenzii

5.6. Navigarea online

În magazinul nostru online, te autentifici în contul de client, mai colectăm cu ajutorul cookie-urilor și date obținute de la computerul, telefonul, tableta sau alt dispozitiv utilizat de tine („dispozitivul”), informații cu care te putem identifica online („identificatori online”), și pe care le utilizăm la profilare în scop de îmbunătățire: 

 • adresa IP;
 • browser-ul de internet pe care îl utilizezi și  versiunea sistemului de operare al dispozitivului;
 • date de protocol HHTP/ HTTPS; 
 • durata vizitei/ activității tale pe website-ul Magazinului Online;
 • locația generală a dispozitivului (dacă este activată geo-localizarea) de pe care te conectezi la site-ul www.telefonultau.eu. (te rugăm să reții că majoritatea dispozitivelor îți oferă opțiunea de a dezactiva serviciile de geo-localizare chiar din setările dispozitivului respectiv )

(„Cookie-uri” – fișiere pe care un server le trimite dispozitivului tău, plasate pe site-ul nostru. Scopul și modul în care prelucrăm cookie-uri sunt detaliate în Politica de utilizare a cookies).

5.7. Mentenanța și securizarea website-ului

Implementarea, parametrarea și menținerea măsurilor de securitate a website-ului www.telefonultau.eu

Utilizăm următorii identificatori online pentru mentenanța și securizarea website-ului nostru: 

 • adresa IP; 
 • browser-ul de internet pe care îl utilizezi și  versiunea sistemului de operare al dispozitivului cu care te conectezi; 
 • date de protocol HHTP/HTTPS; 
 • locația dispozitivului (dacă este activată geo-localizarea) de pe care te conectezi la site-ul www.telefonultau.eu. 

Mai exact, prelucrăm datele tale pentru a asigura buna funcționare a website-ului, respectiv: 

 • afișarea corectă a conținutului website-ului www.telefonultau.eu; 
 • reținerea datelor tale de autentificare (atunci când ne soliciți); 
 • îmbunătățirea website-ului www.telefonultau.eu; 
 • parametrarea dispozitivului de pe care te conectezi/ autentifici la cerințele site-ului www.telefonultau.eu. petru a asigura securitatea website-ul și a te asigura că te protejăm împotriva fraudei sau a oricărei breșe de securitate IT în ceea ce privește magazinul nostru online. 
 • identificarea și remedierea defecțiunilor care împiedică utilizarea website-ului nostru sau contului tău de client.

6. Cât timp păstrăm datele tale?

“PARTENER GSM ONLINE S.R.L.” prelucrează datele tale pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care acestea au fost colectate și conform politicilor noastre de retenție a datelor personale. În anumite cazuri, unele prevederi legale ne pot impune sau permite păstrarea datelor pentru o perioadă mai îndelungată. 

Perioada de păstrare a datelor depinde în principal de următoarele: 

 • pentru ce perioadă avem nevoie de datele tale pentru a-ți oferi produsele solicitate și a ne îndeplini obligațiile față de tine și pentru scopurile menționate mai sus în prezenta Politică; 
 • dacă ai un cont de client deschis pe website-ul www.telefonultau.eu. În acest caz vom păstra datele tale cât timp acest cont de client este activ, dar nu mai mult de 5 (cinci) ani de la data ultimei autentificări în cont sau ultimei comenzi în magazinul nostru online. Te vom notifica înainte de a închide contul tău de client și a șterge toate datele asociate acestui cont de client;
 • obligațiile legale sau contractuale ne impun păstrarea datelor tale pentru o anumită perioadă de timp (de exemplu perioadele prescrise de lege pentru apărarea drepturilor noastre in justiție).

Vom păstra datele tale doar atât timp cât deții un cont de client și/sau continui să faci cumpărături în magazinul online. Dacă îți dezactivezi contul de client  și ne soliciți în mod expres ștergerea totală, datele asociate contului tău de client vor fi șterse sau anonimizate astfel încât să nu mai poți fi identificat în sistemele noastre de evidență a datelor, exceptând cazul în care suntem obligați să păstrăm datele tale pentru o perioadă mai lungă, în baza legii sau interesului nostru legitim.

7. Cu cine împărțim datele tale?

Pentru a-ți furniza produsele comandate în magazinul nostru online datele tale personale pot fi transmise către și pot fi prelucrate de partenerii noștri de încredere pentru a-ți furniza produse. Selectăm foarte atent partenerii și furnizorii care efectuează, în numele nostru, operațiuni suport activității noastre. Împărtășim cu aceștia doar datele personale necesare realizării activităților specifice pe care le încredințăm acestora. Atunci când externalizăm anumite activități către partenerii noștri de încredere depunem toate eforturile rezonabile pentru a ne verifica în prealabil dacă aceștia asigură protecția datelor tale prin măsuri stricte de securitate a datelor și vom încheia cu fiecare contracte de prelucrare a datelor. Mai exact, transmitem unele date către terțe părți (furnizorii și partenerii noștri) pentru realizarea funcțiilor și serviciilor necesare operării activităților magazinului online, cum ar fi:

 • furnizorii de servicii de curierat rapid autorizați de noi să livreze produsele cumpărate de tine (FAN Curier, Cargus, DPD);
 • furnizorii de servicii de mentenanță, administrare web și asistență;
 • furnizorii aplicației de gestiune a produselor care ne ajută să printăm și să livrăm facturile produselor livrate în localităţi situate în România;
 • furnizorii de servicii de găzduire;
 • furnizorii serviciilor de telefonie mobilă care ne ajută să ținem legătura cu tine, situat în România;
 • furnizorii de servicii de sms pentru informații despre statusul comenzii tale (ASTINVEST);
 • furnizorii de servicii financiare și plăți online care sunt autorizați de noi să intermedieze plățile în sistem 3D Secure (PayU).
 • furnizorii de plată în rate online care oferă acest serviciu este TBI ASSET MANAGEMENT AND SERVICING S.A. (TBI Bank)

8. Măsuri de securitate pentru protecţia datelor cu caracter personal 

 • prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace automate, cu respectarea cerinţelor legale şi în condiţii care să asigure securitatea, confidenţialitatea şi respectareadrepturilor persoanelor vizate.
 • certificat de securitate instalat pe serverul pe care sunt colectate datele cu caracter personal.
 • afişarea politicii de confidenţialitate pe site-ul companiei: www.telefonultau.eu
 • accesul la baza de date pe care sunt stocate datele cu caracter personal se face numai de către angajaţii companiei “PARTENER GSM ONLINE S.R.L.” prin introducerea unui username şi a unei parole de identificare (parolele nu se afişează în clar pe monitor).
 • conturile angajaţilor care nu mai fac parte din cadrul companiei “PARTENER GSM ONLINE S.R.L.” vor fi șterse sau limitate pentru a nu mai putea actualiza datele.
 • orice accesare a bazei de date este înregistrată într-un fişier de acces.
 • datele cu caracter personal nu se stochează mai mult decât este necesar pentru realizarea scopurilor pentru care au fost colectate.